Tel./fax +48 61 842 74 47, e-mail: sekretariat@sangowski.pl
Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Sangowski Od 20 lat prawo ubezpieczeń i odszkodowania 20 lat doświadczenia w obronie dobra klienta Rzetelność, efektywność, specjalizacja Nieszablonowy sposób działania

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ Z TYTUŁU KREDYTÓW FRANKOWYCH

Kancelaria świadczy także pomoc skierowaną do kredytobiorców w zakresie dochodzenia roszczeń z tytułu kredytów indeksowanych/waloryzowanych do CHF.

Zakres oferowanych usług obejmuje świadczenie pomocy prawnej w ramach następujących etapów:

 1. sporządzenie analizy prawno – ekonomicznej [czas analizy ok. 1-2 miesiące];
 2. podjęcie czynności przedsądowych [wezwanie do zapłaty i dobrowolnej zmiany spornych postanowień umownych, zawezwanie do próby ugodowej, złożenie reklamacji w trybie ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym, tj. Dz. U. 2016 poz. 892 z późn. zm., reprezentacja Klienta w pertraktacjach ugodowych z bankiem];
 3. przygotowanie i złożenie pozwu przeciwko bankowi oraz reprezentacja Klienta w toku postępowania sądowego we wszystkich instancjach (wyłącznie w ramach postępowań indywidualnych/hybrydowych);
 4. reprezentacja Klienta w toku postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko bankowi (egzekucja zasądzonych należności).

W ramach podejmowanych przez Kancelarię czynności, możliwymi korzyściami dla Klienta są:

 • unieważnienie postanowień abuzywnych zawartych w umowie [abuzywne klauzule uzależniające wysokość zadłużenia kredytobiorcy od kursu waluty CHF];
 • wsteczne przekształcenie umowy kredytu walutowego w kredyt złotówkowy oprocentowany w oparciu o stawkę LIBOR;
 • uzyskanie od banku zwrotu nadpłaconych rat kredytowych;
 • obniżenie wysokości kolejnych rat kredytowych;
 • unieważnienie umowy kredytowej.

Dokumenty niezbędne w I etapie do przeprowadzenia analizy prawno – ekonomicznej:

 1. umowa o kredyt hipoteczny;
 2. regulamin (stanowiący integralną część umowy) i ewentualnie zmiany regulaminu;
 3. ewentualne aneksy do umowy (zwiększające kredyt/ zmieniające walutę czy terminy spłat etc.);
 4. pozostała korespondencja z bankiem (jeśli była np. wnioski/zapytania o podstawę zmiany wysokości raty/sposób wyliczenia wysokości raty przez bank itp.);
 5. kwota i data wypłaconego kredytu/transz;
 6. zestawienie kwot dotychczas uiszczonych rat kredytowych.

W ramach II i III etapu niezbędnymi dokumentami są uzyskane przez Klienta od banku:

 1. zestawienie dat płatności każdej z rat oraz oprocentowanie zastosowane przez bank do każdej raty;
 2. zestawienie kwot pobranych przez bank w PLN;
 3. informacja o wysokości wypłaty transz/y kredytu (w PLN) oraz o dacie wypłaty każdej transzy.

UWAGA:
Wnioski i sugestie zawarte w przygotowanym przez Nas raporcie w ramach I etapu tj. analizie prawno – ekonomicznej zawsze podlegają dodatkowej weryfikacji przed złożeniem pozwu w oparciu wyłącznie o oryginały dokumentów, które Klient jest obowiązany dostarczyć do Kancelarii. Każdy z etapów rozliczany jest odrębnie, dzięki czemu Klient zachowuje pełną swobodę w zakresie korzystania z usług Kancelarii. Oznacza to, że skorzystanie z usług Kancelarii w ramach I etapu nie obliguje Klienta do korzystania z Naszych usług w ramach kolejnych z nich.

Honorarium Kancelarii uzależnione jest od wartości dochodzonych roszczeń i uzyskanych korzyści dla Klienta.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z Naszych usług.