Tel./fax +48 61 842 74 47, e-mail: sekretariat@sangowski.pl
Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Sangowski Od 20 lat prawo ubezpieczeń i odszkodowania 20 lat doświadczenia w obronie dobra klienta Rzetelność, efektywność, specjalizacja Nieszablonowy sposób działania

Odszkodowania za szkody medyczne

W przypadku doznania rozstroju zdrowia lub obrażeń ciała na skutek: błędu diagnostycznego (gdy nierozpoznano lub nieprawidłowo rozpoznano chorobę), błędu terapeutycznego (gdy zastosowano nieprawidłowe leczenie lub go nie podjęto), błędu co do rokowań, błędu organizacyjnego szpitala oraz innych błędów medycznych, zakażeń szpitalnych, a także za szkody doznane przed urodzeniem oferujmy pomoc w uzyskaniu:

  • zadośćuczynienia pieniężnego za doznany ból i cierpienie
  • odszkodowania za koszty leczenia oraz sprzęt rehabilitacyjny
  • odszkodowania za koszty dojazdu do lekarza
  • odszkodowania za utracone zarobki
  • renty z tytułu utraty zdolności do pracy
  • renty z tytułu zwiększonych potrzeb