Tel./fax +48 61 842 74 47, e-mail: sekretariat@sangowski.pl
Kancelaria Radcy Prawnego Rafał Sangowski Od 20 lat prawo ubezpieczeń i odszkodowania 20 lat doświadczenia w obronie dobra klienta Rzetelność, efektywność, specjalizacja Nieszablonowy sposób działania

PRAWO PRACY

Posiadamy doświadczenie zarówno w indywidualnym, jak i zbiorowym prawie pracy. Naszą domeną jest reprezentowanie pracowników oraz pracodawców w sporach sądowych, w szczególności w zakresie roszczeń związanych z nieuzasadnionym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy o pracę, roszczeń o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, czy sprostowanie świadectwa pracy, a także odpowiedzialności materialnej pracownika wobec pracodawcy. Prowadzimy też postępowania dotyczące mobbingu, czy dyskryminacji w miejscu pracy.

Ponadto, sporządzamy umowy o pracę, umowy o zakazie konkurencji, a także kontrakty menadżerskie. Wielokrotnie zajmowaliśmy się opracowaniem regulaminów pracy oraz regulaminów wynagradzania. Przygotowujemy opinie prawne i ekspertyzy związane z tematyką pracowniczą.

PRAWO GOSPODARCZE

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców. Naszą ofertę kierujemy do podmiotów z całego kraju. Znamy aspekty prowadzenia biznesu, dlatego nasza oferta oparta jest nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale także i praktycznej. W naszej pracy skupiamy się na dopasowaniu konkretnych rozwiązań dla konkretnej grupy klientów. Wierzymy, że rzetelna i profesjonalna praca w połączeniu z wzajemną komunikacją to najlepsza recepta na sukces.

Oferujemy pomoc prawną w zakresie:

  • prawa kontraktów w tym negocjowania, przygotowywania projektów i zawierania umów, a także w zakresie bieżącego doradztwa przy wykonywaniu umów, ich rozwiązywaniu, wypowiadaniu lub odstąpieniu;
  • sporządzania opinii prawnych;
  • prowadzenia negocjacji i mediacji oraz reprezentowania przed sądami;
  • zakładania spółek prawa handlowego, tj. spółek osobowych i kapitałowych, przygotowywania projektów aktów regulujących funkcjonowanie spółek;
  • rejestrowania spółek oraz wprowadzanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
  • przygotowywania oraz prowadzenie zgromadzeń wspólników i akcjonariuszy;
  • doradztwa w zakresie rozwiązywania spółek oraz postępowania likwidacyjnego i upadłościowego;
  • prowadzenia sporów z zakresu nieuczciwej konkurencji;

SPORY SĄDOWE I POZASĄDOWE

Naszą domeną jest reprezentowanie klientów w sporach sądowych. Doradzamy również na etapie przedsądowym, dążąc do polubownego zakończenia sprawy. Umiejętnie prowadzimy negocjacje, rokowania, uczestniczymy w mediacjach. Naszym celem jest uczciwe rozwiązanie sporu, przy uwzględnieniu potrzeb i słusznych interesów klienta.

SPORY SĄDOWE I POZASĄDOWE

Naszą domeną jest reprezentowanie klientów w sporach sądowych. Doradzamy również na etapie przedsądowym, dążąc do polubownego zakończenia sprawy. Umiejętnie prowadzimy negocjacje, rokowania, uczestniczymy w mediacjach. Naszym celem jest uczciwe rozwiązanie sporu, przy uwzględnieniu potrzeb i słusznych interesów klienta.

PRAWO TRANSPORTOWE

Posiadamy doświadczenie w obsłudze prawnej przedsiębiorców zajmujących się przewozem krajowym oraz międzynarodowym, a także spedycją. Ponadto, doradzamy podmiotom korzystającym z usług przewoźników i spedytorów. Zapewniamy pomoc w procesach sądowych i pozasądowych związanych z branżą transportową, sporządzania i opiniowania umów, a także w zakresie zawierania i wykonywania umów ubezpieczeń związanych z przewozem i spedycją.

PRAWO WYKROCZEŃ

Oferujemy pomoc prawną w postępowaniach w sprawach o wykroczenia. Zapewniamy obronę obwinionego przed sądem, a także reprezentację pokrzywdzonego i dochodzenie roszczeń na jego rzecz. Nadto, zajmujemy się udzielaniem porad prawnych oraz sporządzaniem pism procesowych.